RECARO - Fotele Samochodowe
Program wymiany fotelików powypadkowych RECARO


UCZESTNIK
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Tel. *
ADRES UCZESTNIKA
Ulica nr *
Kod pocztowy *
Miasto *
Urząd skarbowy * Właściwy dla uczestnika wypadku.
NIP * 0000000000
FOTELIK
Model fotelika *
Numer seryjny *
Gdzie znajdziesz numer seryjny fotelika samochodowego Gdzie znajdziesz numer seryjny fotelika samochodowego
Data zakupu * RRRR/MM/DD
KOLIZJA
Data kolizji * RRRR/MM/DD
Miejsce kolizji *
Dziecko *
Czy w trakcie kolizji w foteliku było prawidłowo przypięte dziecko?
Załączniki obowiązkowe/niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia:
1) Kopia dowodu zakupu *
Paragon lub faktura VAT.
2) Kopia notatki policyjnej *
Kopia notatki policyjnej sporządzonej po kolizji drogowej lub kopia zgłoszenia szkody komunikacyjnej do ubezpieczyciela, lub oświadczenie sprawcy.
! Przy przesyłaniu kilku zdjęć na raz prosimy o spakowanie ich do jednego pliku zip.
3) Zdjęcia z kolizji *
Dokumentacja zdjęciowa z miejsca kolizji przestawiająca uszkodzenia pojazdów biorących udział w kolizji drogowej.
! Przy przesyłaniu kilku zdjęć na raz prosimy o spakowanie ich do jednego pliku zip.
4) Zdjęcia fotelika *
Dokumentacja zdjęciowa przestawiającą ogólny wygląd i ewentualne widoczne uszkodzenia fotelika.
! Przy przesyłaniu kilku zdjęć na raz prosimy o spakowanie ich do jednego pliku zip.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu wymiany fotelików powypadkowych RECARO (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Logis S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 Ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Logis S.A.
* - pola obowiązkowe
Zapoznaj się z Regulaminem "Programu wymiany fotelików"